internet

 

При нас получавате:

  • Най-ниските цени и най-високите скорости в района. Месечни такси без конкуренция в квартал Лозенец!
  • Бързо отстраняване на възникнали проблеми. Безплатно включване за абонаментните ни планове "МИНИ", "СТАНДАРТ", "МАКС" и "СУПЕР". Гарантирани минимални скорости и безплатна пощенска кутия за всички абонаментни планове!
  • Отлично изградена локална мрежа.
  • Надежност и качество на връзката.
  • Без нужда от закупуване или наемане на скъпа техника.
  • Стабилна връзка към чужбина.
  • Подземно изграденa мрежа.